VECĀKU NEDĒĻA 3. – 7.februārī

Lai iepazītu, kā tiek organizētas mācību stundas un ārpusstundu aktivitātes, ko skolēni mācās un kādu atbalstu saņem, lai individuāli aprunātos ar skolotājiem, atbalsta speciālistiem un administrāciju, aicinām vecākus no 3. februāra līdz 7. februārim piedalīties VECĀKU NEDĒĻAS pasākumos:

  • mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs (lūgums par ierašanās laiku līdz 1. februārim informēt savas klases internāta skolotāju);
  • individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem, sociālo pedagogu, psihologu, ārstu (pediatru), audiologopēdu, Dzirdes centra speciālistiem un citiem atbalsta speciālistiem (lūgums par tikšanos informēt savas klases internāta skolotāju, lai vienotos par abpusēji pieņemamu laiku);
  • 5. februārī plkst. 16.00 skolā tikšanās ar topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, kā arī tiem (2. – 12.klase), kuri turpmāk vēlētos mācīties mūsu skolā. Tikšanās laikā uzzināsiet:

ko un kā mūsu skolā mācās;

kādus atbalsta pasākumus skolēni saņem;

kā tiek organizēts mācību un ārpusstundu darbs;

kādas interešu izglītības programmas (pulciņus) un fakultatīvās nodarbības ir iespējams apmeklēt;

kā arī atbildēsim uz citiem jautājumiem!

  •  7. februārī plkst. 11.00 uz Skolas padomes atklāto sanāksmi (aicinām visus skolēnu vecākus). Aplūkosim šādus jautājumus:

tālākās izglītības iespējas pēc 9.klases skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (programma 21015811);

papildu atbalsts skolēniem projekta “PuMPuRs” ietvaros;

skolas attīstības plāns;

vecāku atbalsta grupas.

Uz tikšanos!

Skolas administrācija