Vecāku loma un atbildība, mācoties mājās

Lai veiksmīgi īstenotu attālinātu mācīšanos (mācīšanos mājās), ļoti svarīga ir vecāku iesaistīšanās un atbalsts bērnam, kā arī regulāra sadarbība ar skolu un skolotājiem! Aicinām iepazīties ar VECĀKU lomu un atbildību: Vecāku loma un atbildība

Mācību priekšmeta skolotāju, internāta skolotāju, skolēnu un vecāku loma un atbildība, īstenojot attālinātu mācīšanos: ATTĀLINĀTS MĀCĪBU PROCESS lomas un atbildības.

Skolas administrācija