Vecāku aptaujas REZULTĀTI

No 30.marta līdz 5.aprīlim skola veica vecāku aptauju, lai noskaidrotu, kā skolēniem veicas ar mācībām mājās  – vai veicamie uzdevumi ir saprotami, ar kādām grūtībām vecāki un skolēni saskaras, kāds atbalsts būtu nepieciešams u.c.

Aptaujā piedalījās 113 vecāki (66%). Jāatzīmē, ka šoreiz vecāku atsaucība bija lielāka kā citas reizes.

Aicinām vecākus iepazīties ar  APTAUJAS REZULTĀTIEM, kur apkopoti vecāku jautājumi, izteiktās problēmsituācijas un ieteikumi, kā arī sniegtas skolas atbildes.

PALDIES jums, vecāki, par labajiem vārdiem un vēlējumiem, par atsaucību un sadarbību! PALDIES, ka esat līdzās saviem bērniem, pacietīgi un neatlaidīgi palīdzat un atbalstāt!

Skolas kolektīva vārdā, direktore Iveta Kļaviņa, 06.04.2020.