Valodas nodarbība „Domā! Runā! Raksti!”

Valodas nodarbība „Domā! Runā! Raksti!”

Trešdien, 31. martā skolā notika valodas nodarbība „Domā! Runā! Raksti!”.

2./3.a klases skolēni noklausījās internāta skolotājas Elīnas stāstu „Dārzā”, atbildēja uz jautājumiem par dzirdēto un pastāstīja par savu dārzu. Pēc tam skolēni uzzīmēja un uzrakstīja, kas aug dārzā.

  1. klases skolēni nosauca attēlā redzamo un uzrakstīja.

3./5.b klases skolēni izlasīja zilbes. No zilbēm izveidoja vārdu un to uzrakstīja.

4.a klases skolēni veidoja stāstījumu pēc attēlu sērijām „Mežā”. Stāsta nobeigums skolēniem bija jāizdomā pašiem, jāuzzīmē un jāpastāsta.

Paldies internāta skolotājām: Elīnai, Janai, Gintai un Gunitai!

Korekcijas nodarbību MK vadītāja Vineta Ragēvičiusa
9.04.2021.