„Valodas garša”

Mācību priekšmetu MK organizētais pasākums „Valodas garša” 5. – 12. klašu skolēniem notika 2018. gada 19. decembrī

Pirmā semestra noslēgumā, kad atzīmes jau izliktas un mācīties vairāk nu nepavisam negribas, valodu MK parasti organizē dažāda veida pasākumus – esam gatavojuši maketus, plakātus, instalācijas par literārajiem darbiem, kurus mācījāmies literatūras stundās. Šogad pasākuma organizēšanā apvienojāmies gandrīz visu mācību priekšmetu MK, un pasākums ieguva dažādas garšas.

„Valodas garšu” – latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, vēstures, ģeogrāfijas, informātikas skolotāji veidoja uzdevumus par ēdienu, ēst gatavošanas un Ziemassvētku tēmu

Skolas zālē notika komandu sacensības labam garastāvoklim un kopā būšanas priekam. Skolēni varēja pilnveidot savas valodas prasmes, izpildot uzdevumus, nogaršot taukšķētus zirņus un piparkūkas.

Jau pāris nedēļas pirms pasākuma tika izvirzīti 5 komandieri no vidusskolas klasēm –  Madara Zēmele, Raivis Gončaruks, Daniela Krilova, Kristers Lāns un Herberts Misa. Katrs izveidoja savu komandu, lai tajā būtu dažādu klašu skolēni. Katra komanda izdomāja nosaukumu, un sacensības varēja sākties. Matemātikas skolotāja Ilona Berkolde un angļu valodas skolotāja Beāte Tetere saskaitīja punktus. I vietu ieguva Madaras vadītā komanda ar interesantu nosaukumu “Rozā cūciņas” (galu galā nākošais taču ir Cūkas gads, un cūka nes laimi).

Ar rezultātiem var iepazīties šeit.

„Zupas garšu” – pēc sacensībām zālē visi skolēni devās skolas pagalmā, kur čaklie pavāri mājturības skolotājas Rutas Paegles vadībā uz ugunskura bija izvārījuši zupu.

Te liels paldies jāsaka šādiem skolēniem un skolotājiem.

No 8./9. d klases – Kitijai Kalnačai, Kristīnei Volbergai, Klāvam Matuko par īpašu atsaucību,

Martai Cinātei, Līgai Meļķei, Eināram Jānim Mikam, Mairim Zavadskim (8./9. d kl.), Fēliksam Mikam Gaidulim, Dāvidam Dedzim (6./7. d kl.0 par malkas sagādi.

11./12. klases skolēniem par produktu sagatavošanu zupas vārīšanai.

Un nekas gan nenotiktu bez atsaucīgajām skolotājām – Rutas Paegles, Antras Rozenbergas, Inas Bankavas, Līgas Lāces.

Liels paldies arī skolas strādniekam Jānim, kurš palīdzēja ar ugunskura iekuršanu.

Zupa tiešām bija ļoti garšīga. To atzina gan lieli, gan mazi.

„Sporta garšu” – pēc diezgan ilgās sēdēšanas skolas zālē un garā zupas gatavošanas procesa tikai par labu nāca neliela sportiska izkustēšanās ar ēšanu saistītām lietām, piemēram, aktivitāte ar karotēm. Tās organizēja sporta skolotāji Ligita Vasiļevska un Aivars Vasiļevskis.

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle
21.12.2018.