Uzsākta Georga Apiņa ielas gar skolu pārbūve

Lai labiekārtotu teritoriju un uzlabotu automašīnu novietošanu pie Valmieras Gaujas krasta vidusskolas–attīstības centra, pilsētas centrā un pie 9-stāvu mājām, no 2.jūlija ir uzsākta Georga Apiņa ielas posma pārbūve un automašīnu stāvlaukumu izbūve pie Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra (Leona Paegles ielā 5/7) un daudzdzīvokļu ēkām.

Izmantojot brīvās teritorijas Georga Apiņa ielas sākumā, būvdarbu laikā abos stāvlaukumos paredzēts izbūvēt stāvvietas 64 vieglajām automašīnām, skolas pusē izbūvēt jaunu ietvi, uzlabot lietus ūdens kanalizāciju, kā arī izbūvēt jaunu stāvlaukumu apgaismojumu. Apgaismojums tiks nodrošināts līdz gājēju pārejai, kas atrodas uz Leona Paegles ielas, tādējādi uzlabojot skolēnu drošību. Teritorijā tiks izbūvēti arī ar sētu norobežoti pazemes atkritumu konteineri. Tiks atjaunota arī Georga Apiņa ielas posma līdz Leona Paegles ielai brauktuves asfaltbetona virskārta.

Darbi tiek sākti ar automašīnu stāvlaukuma izbūvi pie skolas, Leona Paegles ielā 5/7. Labiekārtojot šo skolas teritorijas daļu, tiks atvieglota automašīnu novietošana Valmieras Gaujas krasta vidusskolas–attīstības centra bērnu vecākiem, pedagogiem un apmeklētājiem.

Laikā, kad būvdarbi notiks Georga Apiņa ielā 2, ielas posmā tiks slēgta satiksme. Šajā laikā līdzšinējās vietās automašīnas novietot stāvēšanai nebūs iespējams. Tādēļ aicinām sekot līdzi ceļa zīmēm, kā arī jau laikus paredzēt automašīnu novietošanu citās pieejamajās stāvvietās.