Uzņemam viesus un dalāmies pieredzē

2019.gada 13.martā laikā no 16.00 – 17.00  mūsu PIRMSSKOLĀ viesosies pedagogi no vairākām Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm projekta “Skola2030” konferences “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” ietvaros.

Viesus iepazīstināsim ar mūsu pirmsskolu kopumā, dalīsimies pedagoģiskajā  pieredzē par mācību procesu un atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām, par bērna spēju izvērtēšanu un dokumentēšanu, u.c.

Informējam, ka pieredzes apmaiņas ietvaros atsevišķas grupiņas apmeklēs 2 – 3 pedagogi (viesi) un vēros mūsu pedagogu darbu ar bērniem.

Lūgums vecākiem šajā dienā (13.martā) bērnus no dārziņa izņemt ne ātrāk par plkst. 17.00.

Paldies jums, vecāki, par atbalstu un sadarbību!

Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, aicinām droši jautāt direktores vietniecei Ivetai Dobelniecei!