Uzdevumiem pa pēdām

Skolas soma

Cēsu Vēstures un mākslas muzejā 11. decembrī notika muzejpedagoģiskās programmas  nodarbība „Uzdevumiem pa pēdām” iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 5. – 6. klasēm,  kuru vadīja muzeja pedagoģe Evita Muceniece. Skolēniem ļoti patika, ka izpildāmais uzdevums un nākamā darbības vieta  uzrakstīta uz lapiņas, atradās paslēptas mazās pūra lādītēs, kuras katrā nākošajā uzdevuma telpā bija jāsameklē no jauna. Desmit telpas un desmit uzdevumi, atbildes meklējamas dotajā telpā. Tā mēs uzzinājām: par grāfa dzimtu, kas  dzīvojusi Cēsu pilī, par Lielajā salonā restaurētajiem sienu gleznojumiem, par Svētā Jāņa baznīcas torni, par pirmo zināmo sarkanbaltsarkano nacionālo karogu,par pirmajiem Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, par Cēsu pilsētas ģerboņiem, par iedzīvotājiem Cēsu pilī vācu ordeņa laikā, par notikumiem tajā Livonijas kara laikā un par vendiem, kuri ir senākie Cēsu zināmie iedzīvotāji, minēti Livonijas Indriķa hronikā.

Nodarbība visiem ļoti patika.

Internāta skolotāja Pārsla Bebre
14.12.2018.