Uldzei Strazdiņai Valmieras Zonta kluba Atzinības raksts

3.martā Pasaules Dzirdes dienā, vienlaikus atzīmējot Rozes dienu, tika godināta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pedagoģe Uldze Strazdiņa, saņemot Valmieras Zonta kluba Atzinības rakstu. Atzinību saņem izcila sieviete, kura ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Valmieras, tās apkaimes un pārnovadu dzīves attīstībā, kura līdz nominācijas brīdim nav Valmieras Zonta kluba biedre. Rozes dienā, kas tradicionāli tiek saistīta ar 8.martu – Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu, tiek pasniegts gan Valmieras Zonta kluba Atzinības raksts, gan metālmākslinieka Andra Dukura darināts unikāls svečturis – roze.
Šogad Rozes diena bija veltīta tēmai “Atvērtība dažādajam”.
PALDIES Uldzei Strazdiņai par izcilu darbu, veicinot bērnu ar dzirdes traucējumiem izaugsmi un sociālu iekļaušanu, sniedzot atbalstu kolēģiem Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā un citās izglītības iestādēs, par veiksmīgu sadarbību un atbalstu vecākiem!!
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra kolektīva vārdā – skolas direktore Iveta Kļaviņa, 04.03.2020.
Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija Zonta International darbību Latvijā sāka 1993.gadā. 2020.gadā Latvijā ir 4 Zonta klubi, kuri veido 21.apgabala 6.rajonu: Rīgā, Jelgavā, Valmierā un Ogrē. Klubos darbojas vairāk kā 60 dalībnieces, kas aktīvi iesaistījušās Zonta International mērķprogrammās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jauniešu un sieviešu dzīvi vietējā un starptautiskā  mērogā. Valmieras Zonta klubs ir Starptautiskās nevalstiskās labdarības organizācijas Zonta International biedrs Latvijā, dibināts 2002.gada  14.septembrī.