Trīstūkstoš soļu

Tādu soļu skaitu Lauras telefonā soļu skaitītājs bija uzrādījis, ko viņa veikusi, iepazīstoties ar Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālo struktūrvienību jeb, tautas valodā runājot, Rankas arodvidusskolu.

Šā gada 3.aprīlī 10.-12. klases skolēni tur viesojāmies. Mūs laipni sagaidīja skolas direktors Indriķis Kučinskis un viņa vietniece Velta Lazda. Skolu parādīt un atbildēt uz jautājumiem palīdzēja arī pulciņu skolotāji.

Šo skolu apskatīt prātā ienāca, kad uzzinājām: slēgs skolu Ērgļos, bet mūsu Arnis ieinteresēts mežu un koku lietās. Tā izrādījās laba doma!

Skolai ir plašas, labiekārtotas telpas, sporta zāle, laba virtuve, dienesta viesnīca. Ja pats vēlēsies, varēsi ar savu attieksmi stipendiju dubultot!  Labs, zinošs, draudzīgs skolotāju kolektīvs. Skolai patīkama  aura. Visi bijām ar redzēto un dzirdēto ļoti apmierināti.

Iegūstamās profesijas: būvizstādājumu galdnieks un galdnieka palīgs, meža mašīnu operators, pavārs un pavāra palīgs.

Un tas nekas, ja esi beidzis vidusskolu, tāpat būsi gaidīts! Es tur labprāt  mācītos!

Internāta skolotāja Pārsla Bebre

06.04.2018.