Tikšanās ar fonda Jauniešu ideju laboratorija jauniešiem

6. martu, trešdienas pēcpusdienu, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas 1.-4. klašu skolēni pavadīja jautrā rotaļu atmosfērā.  Pie mūsu skolas bērniem viesojās Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijas 7 jaunieši. Viņu ciemošanās mērķis bija iepazīties ar skolas bērniem, kopā paspēlēt spēles un vērst uzmanību uz dažādību mūsu vidū, lai rosinātu lielāku sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām. Laiks paskrēja nemanot, skanēja smiekli, notika sacensības, tika vingrināta atmiņa un uzmanība, sajusts draudzīgs rokasspiediens. Atvadoties visi bija smaidīgi un apmierināti  – tika iegūti jauni draugi.

Aprīļa mēnesī Jauniešu ideju laboratorijas jaunieši nāks iepazīties ar mūsu skolas vecāko klašu skolēniem.

Informāciju sagatavoja internāta skolotājas J.Krauja un G.Mežule
08.03.2019.