Iesniegts projekta pieteikums

Valmieras Gaujas krasta vidusskola, izvērtējot savu ilggadīgo darbinieku darba slodzi un specifiku, nolēma pieteikties Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā “ATBALSTS ILGĀKAM DARBA MŪŽAM”.

Projekta pieteikums ir iesniegts, un gaidīsim rezultātus!

Ieguvumi darba devējiem, kas piedalās projektā:

  • Darbinieku lojalitāte un apmierinātība;
  • Darbinieku mainības samazinājums;
  • Stabila darbaspēka pieejamība;
  • Uzlabota darba vide darbiniekiem.

Ieguvumi projekta mērķa grupas nodarbinātajiem:

  • Ilgāka palikšana darba tirgū;
  • Bezdarba riska samazināšanās;
  • Drošības un stabilitātes sajūta;
  • Garīgās un fiziskās veselības uzlabošanās.

Projekta sadarbības partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība nodrošina:

  • kolektīvo pārrunu veikšanu par novecošanās pārvaldības jautājumiem;
  • novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanu darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem.

Projektu īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS).