Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde

20.februārī mūsu skolā notika Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde. Mācību olimpiādē piedalījās 17 skolēni. Pirmajā daļā darbs notika individuāli. Katrai klašu grupai bija jāveic uzdevumi pa mācību priekšmetiem, īpaši akcentējot zināšanu praktisko pielietojumu sadzīvē.
5.-7.klasei bija uzdevumi- informātikā, dabaszinībās un matemātikā.
8.-9. klasei bija uzdevumi- ķīmijā, ģeogrāfijā, bioloģijā un matemātikā
10.-12.klasei bija uzdevumi- informātikā, dabaszinībās un matemātikā.
Otrajā daļā bija radošais darbs grupās. Skolēni izveidoja 3 grupas un veica darbu.
Radošā darba tēma: Mana sapņu skola.
Darba uzdevums:
1.Paraugies uz atkritumiem kā izmantojamiem resursiem! Uzdevumu izpildē izmanto vienu no „bezatkritumu”(„Zero waste”) pieejām –PĀRVEIDO!
2.Izveidot Sapņu skolas un tās apkārtnes maketu
Uzvarētāji pa klašu grupām :
5.-7. klašu grupā:
1.vieta- Dace Viļuma
2.vieta- Nika Masčinska
3.vieta- Kristofers Kraze
8.-9. klašu grupā:
1.vieta- Ralfs Liepiņš
2.vieta- Madara Zēmele
3.vieta- Raivis Gončaruks
10.-12 klašu grupā:
1.vieta- Arnis Stirāns
2.vieta- Rolands Pintāns
3.vieta- Kristīne Bistrova
Uzvarētāji radošajā darbā:
Loti grūti bija noteikt uzvarētāju, jo katrā darbā bija daudz radošu ideju mūsu sapņu skolas izveidei. 24 skolotāju vērtējumā:
1.vieta- Laura Makšima, Rolands Pintāns, Beatrise Biezbārde, Nika Masčinska, Dace Viļuma un Andis Rasmuss
2.vieta- Ralfs Liepiņš, Madara Zēmele, Kristīne Bistrova Arnis Stirāns un Artūrs Bērts
3.vieta- Kristofers Kraze, Laura Vicinska, Roberts Immurs, Atvars Ņaglis un Daniela Širante
Mācību olimpiādē skolēni pārbaudīja savas zināšanas un prasmes, pilnveidoja sadarbības prasmes.
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskās komisijas vadītāja Baiba Sedlova
09.03.2018.

Vairāk bilžu galerijā par Tehnoloģiju un zinātņu pamatu nedēļas pasākumiem un uzvarētāju apbalvošanu.