Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde

20. februārī notika Tehnoloģiju un zinātņu pamatu mācību olimpiāde.

Pirmajā daļā skolēni strādāja individuāli un veica uzdevumus pa dabaszinātņu jomas, ģeogrāfijas, matemātikas un informātikas mācību priekšmetiem. Uzdevumi bija diferencēti pa klašu grupām, maksimāli tuvināti ikdienas situācijām.

Uzvarētāji pa klašu grupām:

5. – 7. klašu grupā

I vieta –   Daniela Šīrante

II vieta –  Laura Balode

III vieta –  Melisa Slaidiņa

8. – 9. klašu grupā:

I vieta – Kristofers Kraze

II vieta – Beatrise Biezbārde

III vieta –  Roberts Immurs

10. – 12. klašu grupā:

I vieta – Ralfs Liepiņš

II vieta –  Madara Zēmele

III vieta –  Herberts Misa

Otrajā daļā bija – Radošais darbs.

Skolēni strādāja grupās. Šeit bija nepieciešamas zināšanas par ceļu satiksmi, kā arī sadarbības un radošuma, projektēšanas un maketēšanas prasmes. Uzdevums bija- izveidot drošas ielu satiksmes maketu, ievērojot dotos izmērus, izvietojot konkrētas ceļa zīmes un atsevišķas ēkas.

Vislabāk uzdevuma veikšanā veicās komandai, kurā apvienojās Ralfs Liepiņš, Andis Rasmus, Laura Balode, Beatrise Biezbārde un Daniela Šīrante.

Paldies mācību priekšmetu skolotājiem par ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus un uzdevumu sastādīšanu.

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja B. Sedlova