Svešvalodu olimpiāde

Februāris skolā ir svešvalodu mēnesis – notiek olimpiāde pamatskolas klasēm angļu valodā, bet vidusskolas klasēm – angļu un krievu valodā.

Svešvalodu skolotāji sagatavo interesantus nestandarta uzdevumus, skolēnu ziņā ir parādīt savas zināšanas, spēju orientēties dažādās situācijās.

Pamatskolas grupā piedalījās labākie skolēni no 4. – 8. klasei. Vidusskolas klasēm bija atklātā olimpiāde – varēja piedalīties visi skolēni. 9. klases skolēni piedalījās šajā skolēnu grupā.

Visi skolēni strādāja ļoti nopietni.

Rezultāti šogad bija šādi –

9.–12. klašu grupā

1.vieta  Ralfam Liepiņam (ar lielu punktu pārsvaru),

2.vieta Elīzai Geidukai.

Tikai ar dažiem punktiem mazāk

3.vietu ieguva Madara Zēmele.

Apsveicami ir tas, ka 9. klases skolēni spēja parādīt savas zināšanas konkurencē ar vidusskolēniem un pat iegūt godalgotas vietas.

4.–8. klašu grupā

4.klasē

1.vieta  Edgaram Tilleram

2.vieta Letīcijai Graubicai

3.vieta Danielam Rakeckim

5./6. klašu grupā

1.vieta Samantai Evelīnai Žurakovskai un Robertam Immuram

2.vieta Laurai Balodei un Matijai Bitei

7.klasē

1.vieta Beatrisei Biezbārdei

2.vieta Kristoferam Krazem

8.klasē

1.vieta Atvaram Naglim

2.vieta Andim Rasmusam

Paldies skolēniem par dalību olimpiādē! Tiekamies nākošajā gadā!

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

07.03.2018.