Sveču diena Leona Paegles ielā 20

Sveču diena

Cik skaista diena, tik skaista svece. Kam laba sirds, tam laba svece. Februāris pēc senām latviešu tautas tradīcijām tiek dēvēts par sveču mēnesi. Leona Paegles ielā 20 1./2.c, 2./4.d un 5./7.d klašu skolēni 3. februāra pēcpusdienā svinēja Sveču dienu. Visu nedēļu skolēni ar prieku konstruēja, aplicēja un zīmēja savas sveces.

Rezultātā 2./4.d. klases telpu izrotāja izstāde. Skolēni pēcpusdienā varēja apskatīties sveces – dzīvniekus, puķes un dažādu citu formu sveces un svecītes. Skolēni uzzināja par tradīcijām un ticējumiem, kas šajā dienā ir jāievēro. Sveču dienā latvieši parasti lēja sveces, tādēļ katrs bērns izgatavoja savu svecīti no bišu vaska.

Sveču diena  Sveču diena

Sveču diena  Sveču diena

Sveču diena

Internāta skolotājas Ita Zalte un Līga Zemīte, 05.02.2021.