Superziķeris 2018

Šodien notika JC „Vinda” organizētais pasākums „Superziķeris 2018” 2.kārta. No mūsu skolas tika izvirzīti R.H. Brūveris un D.Rakeckis. Diemžēl R.H.Brūveris šobrīd slimo. Skolas godu aizstāvēja D.Rakeckis.
Otrajā kārtā uzdevumi bija grūtāki kā pirmajā kārtā. Izglītojamie šuva ar adatu un diegu, kā arī ar šujmašīnu. Bija jāsašuj adatu spilventiņš. Nākamajā uzdevumā bija jāuzzīmē dabas ainava, neatņemot marķieri no darba lapas. Pēc tam jāveido kolāža, izmantojot piedāvātos materiālus (pogas, aplikāciju papīru, dažādu krāsu dziju).
Paldies D.Rakeckim par skolas goda aizstāvēšanu!
4.d klases internāta skolotāja L.Ivanovska
23.02.2018.