Strādājam radoši

Dzeja – nav nemaz tik viegli izprast tās sajūtas, kuras dzejnieks ir ielicis savos dzejoļos un kā tās saistās ar paša skolēna emocijām.

Divi lieli dzejnieki, divas lielas personības – Imants Ziedonis un Ojārs Vācietis.

8. klases skolēni, iepazīstoties ar Imanta Ziedoņa dzejoli “Kādām dīvainām kustībām …”, gatavoja prezentācijas par neparastām vietām Latvijā un pasaulē. Imants Ziedonis daudz ceļoja pa Latviju, meklējot interesantas vietas un cilvēkus. Skolēni šoreiz “ceļoja” internetā. Katrs sagatavoja stāstījumu un prezentāciju  par saviem “atradumiem”.  Labas prezentācijas bija Samantai Evelīnai, Dacei, Lindai, Robertam.

Skolēni atzina, ka uzzināja daudz jauna gan par Latviju, gan pasauli. Visi labprāt uzdeva viens otram jautājumus un iesaistījās sarunās.

Ojāru Vācieti ar savu pasaules uztveri nespēja pieņemt  viņa laika valdība, bet mums viņš joprojām stāsta par Latviju, cilvēka dvēseli īpašiem vārdiem. Īpaši ir arī viņa zīmētie sajūtu apļi.

Skolēni katrs izvēlējās savām sajūtām atbilstošu dzejnieka krāsoto apli. Tad, izmantojot internetu, lasīja un meklēja tam atbilstošu Ojāra Vācieša dzejoli, pamatoja savu izvēli. Ļoti interesanti bija skolēnu pašu veidotie sajūtu apļi, par kuriem paši stāstīja. Te gribas atzīmēt Samantas Evelīnas, Daces, Annas Elīnas  izdomu un stāstījumu.

Tie ir tikai divi dzejnieki, bet latviešiem ir daudz lielisku dzejnieku, radošu personību, tāpēc katrs skolēns izvēlējās divus autorus, lasīja par dzīvi un daiļradi, veidoja prezentāciju, tad iepazīstināja klasesbiedrus.

Visi šie darbiņi izdevās lieliski. Gribas uzteikt visus 8. klases skolēnus – Annu Elīnu, Samantu Evelīnu, Daci, Elizabeti, Lindu, Annu, Robertu.

Pasaules koks –

9. klases skolēni, mācoties par latviešu mitoloģiju, veidoja Pasaules koku. Tika izmantotas latviešu tautasdziesmas. Skolēnu darbi bija fantastiski! Izstādē skolas gaitenī varēja aplūkot Beatrises, Andas, Kristofera, Kristiāna, Markusa redzējumu par Pasaules koku.

Skolēni gatavoja arī prezentācijas par latviešu mitoloģiskajām būtnēm. Rādīja un stāstīja saviem klasesbiedriem.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Maiga Paegle