STOP 4-7 programma jeb Kopā uz ceļa esam stiprāki!

Lai mazinātu uzvedības problēmas bērniem, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas psiholoģe un 2 pirmsskolas izglītības skolotājas drīzumā uzsāks programmas STOP4-7 īstenošanu.

Uzvedības problēmas: Dusmīgs/viegli sakaitināms garastāvoklis (zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas utt.); strīdīga/izaicinoša uzvedība (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina citus, vaino citus utt.); agresivitāte (sit, kaujas, met/plēš mantas utt.).

Programmas STOP 4-7 mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus izmantot pozitīvu audzināšanu. Pētījumi rāda, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās tūdaļ, turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6 un 12 mēnešu atkārtotiem mērījumiem. Savukārt pēc vecāku apmācību programmas pabeigšanas: 1) pakāpeniski samazinās bērnu noteikumus pārkāpjošā un agresīvā uzvedība 2) uzlabojas bērnu problēmu risināšanas prasmes 3) mainās vecāku audzinošā uzvedība – pastiprinājās pozitīvā audzināšana un samazinājās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence.

Būtiski FAKTI par STOP 4-7:

  1. Programma ir ZINĀTNĒ UN PĒTĪJUMOS BALSTĪTA. Programmas saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem. Kopš 2003.gada vairākas pašvaldības Beļģijā un Nīderlandē šo programmu sekmīgi īsteno. Kopš 2016.gada programma ir adaptēta arī latviešu valodā, apmācīti vairāk kā 50 programmas STOP 4-7 treneri Latvijā.
  2. Programma ir ILGTERMIŅA IEGUVUMS. Bērnu un pusaudžu uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas attīstības riska mazināšanā būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence antisociālas, deviantas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk efektīva un izmaksās dārgāka. Vesela un darba spējīga paaudze ir šīs dienas fundaments labākai nākotnei.
  3. Programma balstās uz TRĪSPUSĒJU SADARBĪBU. Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa. To uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos. Tāpēc programma tiek īstenota kā: 1) Bērnu sociālo prasmju treniņš, 2) Vecāku prasmju treniņš un mājas vizītes (ja nepieciešams), 3) Grupvadības treniņš un konsultēšana pirmsskolas iestādē.

Programmas darbības princips:

1) 10 nodarbības bērniem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 6 stundas (kopā 10 nedēļas)

2) 10 nodarbības vecākiem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 2 stundas (kopā 10 nedēļas)

3) 4 nodarbības bērna vidē (pirmsskolas iestādē) – 1 nodarbība divās nedēļās, katra ilgst 3 stundas (kopā 10 nedēļas)

 

BĒRNIEM programmas ietvaros MĀCA: • Sadarboties • Komunicēt • Iekļauties nodarbībās • Sekot norādījumiem • Būt draudzīgiem un laipniem • Risināt problēmas • Pazīt un regulēt emocijas • Vadīt stresu

VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM programmas ietvaros MĀCA: 1. Vērot un izprast uzvedību 2. Veidot atbalstošu, strukturētu vidi 3. Pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību 4. Nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību 5. Sniegt skaidrus norādījumus 6. Būt konsekventiem un disciplinēt 7. Izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu) 8. Regulēt savas emocijas.

Dalība programmā ir bez maksas.

Aicinām vecākus, kuriem ir vēlēšanās iesaistīties programmā, interesēties pie direktores Ivetas Kļaviņas, t. 28388112.

Kopā uz ceļa esam stiprāki!

STOP4-7 prezentācija