Starptautiskas mācības Vācijā

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra angļu valodas skolotāja Aija Liberte no 7.- 10.oktobrim piedalījās mācībās “SPI inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects” Frankfurtē, Vācijā.

Mācības organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas

veicina jauniešu aktivitāti un jaunatnes dalību programmās un projektos.

Man bija iespēja apmeklēt mācības un saprast iespējas, kādas paver ERASMUS+ programmas. ES Izglītības programmas finansē vājdzirdīgo un nedzirdīgo skolēnu un jauniešu sadarbības projektus un apmaiņas.

Tā bija mana pirmā pieredze šajā programmā, mācījos un guvu pieredzi no citiem, sadraudzējāmies ar vairākām kolēģēm no Slovēnijas, Ungārijas, Polijas un Igaunijas. Iespējams, ka mēs visas kopā veidosim jauniešu apmaiņas projektu, kurā tiksies un kopīgi darbosies vājdzirdīgi skolēni un skolēni ar mācīšanās grūtībām.

Taču šis projekts vēl kopīgi jāizstrādā un tāpēc aicinu visus, kas vēlas tajā iesaistīties, būt aktīviem un mācīties angļu valoduJ

Tā bija vērtīga pieredze man pašai, bija daudz jārunā angļu valodā, varēju izmantoju arī krievu un vācu valodu! Īpaši tajā situācijās, kad viena pati braucu metro uz pilsētas centru un arī tad, kad man bija lemts nomaldīties lielajā Frankfurtes lidostā…

“Dreams do not work unless you do”-/Sapņi nepiepildās, ja neko nedari/

Aija Liberte,

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra

angļu valodas skolotāja

Mācības „SPI inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.