Sporta skolotāji mācās

25.08.2020. Sporta skolotāji piedalījās Kompetenču pilnveides kursos, kuros atkārtoja zināmo un apguva jauno, piemēram, vērtēšanu Sports un veselība jomā. Noklausījās Sporta un veselības centra lektoru tēmas par dienas režīmu, tā ietekmi uz darbaspējām un veselību, kā arī par emociju kontroli, pārvaldības stratēģiju.

Sporta MK