Spēles kā metodes apguve Islandē

Asja Tauriņa un Elīna Auniņa, skolotājas

Projekta Erasmus + ietvaros no 11. – 15. novembrim, mēs, divas skolotājas – Elīna Auniņa un Asja Tauriņa, devāmies mācību braucienā uz Reikjaviku Īslandē, lai piedalītos  kursos “Smart Teachers Play More”. Tur mēs apguvām dažādas metodes un spēles, kā dažādot mācību procesu, izmantojot kustības. Kursus vadīja trīs pasniedzējas, kas stādā ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Viņas dalījās pieredzē ar metodēm, kuras izmanto savā darbā. Valodas apguvē daudz izmanto kustības, pārvietošanos telpā, darbošanos ar plastilīnu, pasaku stāstīšanu un teatralizēšanu. Katru jaunu lietu, priekšmetu un tēmu ko apgūst, viņas iesaka un piedāvā attēlot vārdos, dziesmās, dejās, kustībās. Apgūto prasmju nostiprināšanai izmanto spēles, kuras sakārto stacijās. Darbojoties mācību stacijās, tiek sekmēta bērnu patstāvība, radošā domāšana, personīgā atbildība un interese. Mācību stacijās darbojas ar burtiem, vārdiem, cipariem, priekšmetiem, izmantojot kustības un vingrošanu.

Mūsu grupā bija 50 dalībnieki no Vācijas, Francijas, Skotijas, Horvātijas, Polijas, Igaunijas, Somijas un Latvijas.

Pēcpusdienas un vakara stundas izmantojām tuvākās apkārtnes iepazīšanai. Apskatījām vecpilsētu, ievērojamākos objektus pilsētā, kā arī priecājāmies par plašajiem ūdeņiem un augstajiem kalniem. Baudījām dabas daudzveidīgos laikapstākļus.

Priecājamies, ka bija brīnišķīga iespēja gūt jaunus iespaidus un pieredzi, paplašināt redzesloku un iepazīt dažādu tautu kultūru.

Tā kā projekta darba valoda bija angļu valoda, tad ieguvām nenovērtējamu praksi angļu valodas pielietošanā.

Informācija par aktivitātēm: http://smartteachersplaymore.com/