Spēlē mācību spēles digitālajā nedēļā

Digitālā nedēļa 2021

Spēlē skolotājas Vinetas Ragēvičiusas veidotās spēles logopēdijā

Valodu spēle Grupē vārdus – spēlē šeit.

Valodu spēle Lasi – spēlē šeit.

Valodu spēle Sarindo nedēļas dienas – spēlē šeit.

Spēlē skolotājas Maigas Paegles veidotās mācību spēles latviešu valodas apguvei.

5. klasei.

Valodu spēle Teikumu iedalījums pēc uzbūves – spēlē šeit (vienkāršs un salikts teikums: sadalīt dotos jēdzienus 2 grupās, savienot atbilstošos).

Valodu spēleTeikumu iedalījums pēc uzbūves un izteikuma mērķa – spēlē šeit (atrast vārdus burtu  jūklī (8 vārdi).

Valodu spēle Teikumu iedalījums pēc uzbūves – spēlē šeit (savienot dotos apgalvojumus).

Valodu spēle Teikuma locekļi – krustvārdu mīkla – spēlē šeit.

Valodu spēle Teikuma virslocekļi – puzle  – spēlē šeit.

Valodu spēle Teikuma virslocekļi – savienot dotos apgalvojumus – spēlē šeit.

Valodu spēle Teikumu iedalījums – atzīmēt pareizo atbildi (zirgu skriešanās) – spēlē šeit.

Valodu spēle Teikumu iedalījums pēc uzbūves (puzle) – spēlē šeit.

7. klasei.

Valodu spēle Darbības vārdu izteiksmes – savienot dotos apgalvojumus – spēlē šeit.

Valodu spēle Teikumu iedalījums pēc uzbūves – krustvārdu mīkla – spēlē šeit.

Valodu spēle Darbības vārdu izteiksmes – apslēptie vārdi- spēlē šeit (pabeigt teikumus, ievietojot iztrūkstošos vārdus).

Valodu spēle Darbības vārdu personu formu galotnes – savienot atbilstošus apgalvojumus – spēlē šeit.

9. klasei.

Valodu spēle Lietvārds – burtu jūklī atrast 14 vārdus, kuri saistīti ar jēdzienu “Lietvārds” – spēlē šeit.

Uzdevums  izmantojams  9. klasei atkārtojumam, 5. klasei apgūstot mācību vielu.

Valodu spēle Īpašības vārds un lietvārds – atrast pāri dotajam apgalvojumam par īpašības vārdu un lietvārdu (atmiņas spēle)  – spēlē šeit.

Valodu spēle Lietvārdu deklinācijas (izņēmuma vārdi) – savienot dotos apgalvojumus – spēlē šeit.

Uzdevums  izmantojams  9. klasei atkārtojumam, 5. klasei apgūstot mācību vielu.

Valodu spēle Teikums – krustvārdu mīkla – spēlē šeit.