Spēle „Iepazīsti profesijas!”

Pirmdien, 2. novembrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 11. klases skolēni aktīvi iesaistījās karjeras atbalsta interaktīvā spēlē „Iepazīsti profesijas!”.

Spēles mērķis bija rosināt skolēnu interesi un izpratni par profesiju daudzveidību un to saturu. Skolēni interaktīvi darbojās ar profesiju attēlu komplektu un veica vairākus jēgpilnus uzdevumus- atpazina konkrēto profesiju, balstoties uz savu iepriekšējo dzīves pieredzi un zināšanām, papildināja redzesloku, iepazīstot jaunas profesijas, grupēja profesiju kartītes pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, darbs komandā vai strādā viens, strādā ar cilvēkiem, strādā ar augiem, darbojas radoši u.c. Pēc profesiju grupēšanas skolēni diskutēja, kāpēc katra profesija atrodas konkrētajā grupā, ko dara, kas jāprot, kādas prasmes ir nepieciešamas profesijā.

Skolēni mēģināja iekāpt profesijas kurpēs un pielaikot tās sev ,atbildot vai gribētu strādāt šajā profesijā.

Paldies audzinātājai Ingai un surdotulkam Ingai par atbalstu un sadarbību.

Bildes no pasākuma aplūkojamas galerijā.

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone