Speciālo klašu mazās Mākslas dienas

Speciālo klašu mazās Mākslas dienas noritēja no 8. Līdz 12.aprīlim ar mērķi padarīt košāku un krāsaināku ikdienas dzīvi. Skolēni darbojās radošās darbnīcās „Uzziedi pavasarim!”, veidoja darbu izstādes klasēs. Darbos dominēja, galvenokārt, pavasara ziedu un dabas atmodas tēmas.

Daļēji piedalījāmies arī Valmieras Mākslas dienu akcijā „Soļi’’. Apmeklējām A.Heinrihsones un H.Heinrihsones gleznu izstādi Valmieras muzejā, K.Rublovskas gleznu izstādi Kultūras centrā un Valmieras cietuma ieslodzīto darbu izstādi Tūrisma un informācijas centrā. Vislielāko interesi izraisīja pie pilsdrupām novietotais īpaši Valmierai veidotais vides mākslas objekts „Acumirklis” – smilšu pulkstenis, kas skaita laiku. Rotējošā gaismas instalācija bērnos izsauca patiesu sajūsmu.

Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās Mākslas dienu norisē.

Dace Sprince
12.04.2019.