Skrējēju diena

31. oktobrī skolā notika Skrējēju diena.

Ātrākie skrējēji:

1.–2. klašu grupā – Katrīna Fjodorova un Maksis Martinsons;

3.–4. klašu grupā – Adriana Sāra Dedze un Agris Pinnis;

Pamatskolas grupā – Ivonna Marija Bite un Dāvids Dedzis;

Vidusskolas grupā – Laura Vicinska.

Sporta metodiskā komisija
03.11.2018