Skolotāja apgūst spēli Eco-Buddy

Skolotāja Dace Lediņa septembra beigās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem” ietvaros piedalījās mācībās un apguva spēles Eco-Buddy vadības un izmantošanas prasmes. Vienlaikus skola saņēma sešu spēļu komplektu. Ar tā palīdzību, strādājot mazajās grupās, visa klase varēs spēlēt šo spēli, tādējādi nodrošinot šāda mācību instrumenta integrēšanu mācību procesā.

Spēle Eco-Buddy veidota, lai panāktu pozitīvas izmaiņas un veicinātu ilgtspējīgu domāšanu zemapziņas līmenī. Spēle ir uzvarējusi lielākā pasaules green-tech konkursa Climate Launchpad nacionālajā finālā un ir iekļuvusi starp pasaules produktu top 100, kas risina klimata pārmaiņas.  Tā izmantojama mācību procesā dažāda vecuma bērniem.

Lai izdodas!

10.10.2019.