Skolēnu radošo darbu izstāde „Latvija zem saules zīmes”

Gatavojoties Latvijas 101. gadadienai, skolēni izvēlējās tēmu, lai teiktu labus vārdus savai zemei, valstij, cilvēkiem – “Latvija zem saules zīmes”.

Cik ļoti dažādi mēs varam runāt par Latviju!

Matemātikas stundās skolēni runāja skaitļu valodā „Latvija skaitļos”

 • veica aprēķinus par karogu,
 • interesanti bija uzzināt par iedzīvotāju skaitu,
 • vajadzēja izdomāt, ko likt svētku galdā un cik tas izmaksās,
 • ģeometriskos pārveidojumos tika izmantotas latvju zīmes, tās varējām ieraudzīt gan cimdu rakstos, gan jostās, uz traukiem u.c.

Latviešu valodas un literatūras stundās skolēni strādāja gan datorā, gan veidoja zīmējumus un plakātus

 • sameklējot piemērotus attēlus, tika salikti vārdi Latvijai un veidoti krāsaini plakātiņi,
 • skolēni rakstīja novēlējumus savai zemei un tos noformēja,
 • interesanti bija lasīt skolēnu domas par savu valsti, kur katra rinda sākās ar vārdu “Latvija…”,
 • varēja pasēdēt kopā ar skolēnu veidotajiem cilvēciņiem un padomāt par sev, savai zemei tuvām lietām,
 •  skolēni meklēja informāciju internetā un veidoja plakātiņus par ievērojamiem Latvijas cilvēkiem un interesantām, sev mīļām vietām.

Dabaszinību stundās

 • tapa plakāts “Mana Latvija – mana un tava atbildība” – informācija par Latvijā aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem.
 • skolēni sagatavoja zīmējumus un ievietoja Latvijas kontūrā par aizsargājamām vietā visos novados.

Angļu valodas stundās skolēni sagatavoja informāciju angļu valodā par latvju zīmēm un rakstīja par Latviju.

Mājturības stundās tapa plakātiņi ar latviešu ēdienu receptēm un gatavošanas kārtību.

Vēstures stundās gatavotajos plakātos varējām iepazīties ar vēstures notikumiem krāsās un skolēnu fantāzijā.

Vizuālajā mākslā, protams, tapa mākslas darbi par Latviju.

Skolēnu darbus var apskatīt skolas gaiteņos.

Paldies skolēniem par jaukajiem darbiņiem!

Skolotājas I. Bankava, D.Lediņa, L. Lāce, M. Paegle, B. Tetere, I. Berkolde, A. Rozenberga, B. Sedlova, D. Leite, S. Zviedrāne