Skolēnu domes projekts realizēts!

Būt atbildīgam, centīgam, veselīgam un sadarboties – tā ir drosme!

Ar šādu devīzi š.g. 25.aprīlī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā norisinājās skolēnu domes izstrādāts projekts, kura laikā runājām par VĒRTĪBĀM. Par sabiedrības, skolas un savām – kas ir mums svarīgs, lai dzīvotu, izdzīvotu un sadzīvotu.

Šis projekts ir unikāls ar to, ka visu – no sākuma līdz beigām – uzņēmās darīt paši skolēni. Sāka ar  projekta logo izveidi, kurā piedalījās vidusskola; kopīgā balsošanā izvēlējās Madaras veidoto logo. Pamatskolas skolēni savukārt piedalījās projekta nosaukuma izveidē; ideju bija daudz un labas, bet rezultātā izveidojām vienu kopīgu versiju.

Arī projekta pieteikuma izstrādē skolas padome piedalījās ar lielu ieinteresētību un aizrautību, sadalot veicamos darbus, kā arī izstrādājot nodarbībām nepieciešamo materiālu sarakstu. Skolēnu dome sadalījās grupās; katra grupa uzņēmās atbildību par vienas vērtības iedzīvināšanu reālā darbībā. Visas aktivitātes notika tuvākajā skolas apkārtnē.

Projekta izstrādes laikā notika vairākas sanāksmes. Tajās skolēnu dome apsprieda projekta ideju, visi kopā aizpildīja iesnieguma veidlapu, mācījās par neformālās izglītības metodēm.

Neliels citāts no projekta iesnieguma veidlapas:

“ Mēs, skolēnu dome, ar šī projekta realizāciju vēlamies:

 • iesaistīt citus jauniešus lietderīgās un vērtīgās aktivitātēs,
 • parādīt vairākus veselīgus un interesantus laika pavadīšanas veidus,
 • iemācīt, ka ir jautri pašiem kaut ko izdomāt un realizēt,
 • pievērst skolēnu uzmanību skolas vērtībām, kas tika izvirzītas pa klasēm – veselība, atbildība, sadarbība, centība, drosme,
 • iemācīties rakstīt un iesniegt projektus dažādu ideju realizēšanai,
 • pierādīt, ka arī vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem ir daudz interesantu iespēju.”

Un kā mums tas izdevās?

 • “Uzzināju daudz ko jaunu” (Ralfs)
 • “ Viss bija tik labi, visi bija čakli un aktīvi. Viss labi sanāca, man patika” (Mirdza)
 • “ man ļoti patika, ka skolēnui čakli piedalījās un gribēja visu izmēģināt un labi, ka bija labs laiks” (Madara)
 • “ Domes skolēni ļoti labi pastrādāja. Bija attīstība. “Man bija prieks. “ (Ina)
 • “ Visi skolēni labi klausīja spēļu vadītājiem. Visaktīvākie skolēni spēlēja sporta spēles un prāta spēles, mācījāmies sadarboties. Prieks man bija, ka visi aktīvi piedalījās” (Laura V.)
 • “ Fotoorientēšanā skolnieki izdarīja visu, ko vajadzēja. Cilvēki bija ļoti atsaucīgi” (Herberts)
 • “Projektā piedalīties bija forši, tad es pats biju vadītājs un plānoju. Bija forši spēlēt un arī spēlējot atpūsties” (Kristers)
 • “ Projekta dienā visi uzmanīgi klausījās, gribēja ātri pabeigt uzdevumus un uzvarēt. Visiem ļoti patika. Projektu vadīt bija viegli, jo visi klausījās un laicīgi pabeidza uzdevumus” (Rolands)

Jāteic, ka skolēnu domes un vidusskolas jaunieši ir malači! Paldies visiem par darbu, un ķeramies pie jauniem projektiem!

Daiga Ramata,  VGV – AC direktores vietniece