Skolēnu brīvlaiks

No 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim ir skolēnu ziemas brīvdienas. Mācības atsākas 8. janvārī. Skolā var ierasties 7. janvāra vakarā.