Skolas egle iedegta

Dedz pirmo sveci vainagā,
Par gaidīšanu dedz,
Lai gaisma pilda pasauli,
Ko rudens tumsa sedz!

Laika ratam griežoties, aizrit gads. Ir pienācis klusais un mierīgais Adventes laiks.

26. novembrī kopā sanāca 1. – 6. klašu skolēni, lai iedegtu skolas eglīti, kas priecēs skolēnus un skolotājus ar savām gaismiņām, gaidot Ziemassvētkus. Cilvēkiem šis ir pārdomu, gaidīšanas un cerību laiks. Maziem un lieliem, neatkarīgi no vecuma, Ziemassvētki ir un paliek gaidīšanas svētki, kas iesākas ar pirmo Adventa svētdienu.

Skolēnus uzrunāja direktores vietniece izglītības jomā Ina Kursīte, novēlot mierīgu un gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

Skolas vokāli instrumentālais ansamblis, skolotājas Anitas Kalniņas vadībā, nodziedāja bērniem dziesmiņu par eglīti.

Lai veiksme un labas domas mūs pavada ikdienā!

Internāta skolotāja: Larisa Zakrevska.