Skolas darbinieki mācās zīmju valodu

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra darbinieki apgūst latviešu zīmju valodu.

Lai veidotu veiksmīgāku saskarsmi un sapratni ar bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem,  Valmieras Gaujas krasta vidusskolā-attīstības centrā ir uzsākta un līdz 2018.gada martam tiks īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Latviešu zīmju valoda”, kuru apmeklē skolotāji un citi skolas darbinieki.

Programmas ietvaros dalībnieki  uzzin zīmju valodas nozīmi un saistību ar nedzirdīgo cilvēku kultūru, rakstu valodas un zīmju valodas atšķirības, kas ietekmē mācību vielas uztveri, komunikācijas sākumu zīmju valodā, apgūst pirkstu alfabētu, to skaidrojumu un pielietojumu mācību procesā, specializētus jēdzienus, kurus izmanto tikai latviešu zīmju valodā. Tāpat darbinieki mācīsies teikumu veidošanu un uzbūvi latviešu zīmju valodā, atšķirības un līdzības rakstu valodai, analizēs komunikācijas situācijas.

Mācības vada nevalstiskās organizācijas “Baltijas Bērnu fonds” pieaicināta Latviešu zīmju valodas pasniedzēja Skaidrīte Baure.

22.01.2018.