16.10.2020. Skolas 145 gadu jubileja un absolventu salidojums

Še, kur līgo priežu meži,
Esmu dārgām saitēm siets,
Še ir mana tēvu zeme,
Esmu dzimis gaujmaliet’s
(Rieteklis)

Būsim kopā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra
absolventu salidojumā un skolas 145 gadu jubilejā 2020. gada 16. oktobrī!