Skolā viesojas Solnas delegācija

7. un 8.jūnijā Valmierā darba vizītē viesojās Valmieras sadraudzības pilsētas Solnas (Zviedrija) delegācija. 8.jūnijā viesi apmeklēja arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru. Skolas direktore Iveta Kļaviņa viesus iepazīstināja ar skolu, tās darbību, Dzirdes centra un Attīstības centra sniegtajiem pakalpojumiem. Viesus interesēja bērnu ar speciālām vajadzībām apmācības sistēma, pieejamie pakalpojumi un iespējas. Viesi pozitīvi novērtēja skolas piedāvātās iespējas skolēniem mācību procesa ietvaros daudz praktiski darboties, piemēram, zēniem apgūt galdniecību un metālapstrādi, savukārt meitenēm – ēdiena gatavošanu un šūšanu.

11.06.2018.