Skola reģionālajā TV

Ir daudz jautājumu, kas saistīti ar bērnu ar īpašām vajadzībām dzīvošanu ģimenē un iedzīvošanos skolā un sabiedrībā. Lai risinātu šīs problēmas, informētu sabiedrību  un sniegtu konstruktīvu atbalstu viens otram,  Reģionālās TV Vidzemes studijā  viesojās mūsu skolas direktore Iveta Kļaviņa un vecāku atbalsta grupas dalībniece Elva Grīviņa.

Ko darīt, ja bērns atsakās doties uz dārziņu vai skolu? Kā informēt sabiedrību, ka bērns ir nevis izlaists, bet slims? Kā atpazīt robežas starp bērna ” nevaru” vai ” negribu”?
Kā vecākiem neizdegt pašiem? Vai ir kāda ” gaisma tuneļa galā”? Kādas izglītošanās iespējas piedāvā skolas? Kā veidot pozitīvu savstarpējo sadarbību, lai atbalstītu bērnu?

Atbildes uz šiem jautājumiem varat meklē raidījumā ” JAUTĀ – JUMS”, ko var noskatīties interaktīvo televīzijā kanālā  Re:TV 2.maijā pl.12.00. Raidījums  CD variantā pieejams arī skolas bibliotēkā un attīstības centrā.

Nākamo raidījumu plānojam rudenī; paredzēts runāt par bērnu ar dzirdes traucējumiem mācību problēmām un integrēšanos sabiedrībā.

Daiga Ramata,

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktores vietniece