Skaļā lasīšana

Bibliotēku organizētajā Skaļās lasīšanas pasākumā valstī piedalījās 11 – 12 gadus veci bērni. Arī mūsu skolā šāda vecuma skolēni  piedalījās lasīšanā bibliotēkā.

Bet kāpēc gan to neizmēģināt arī pārējiem skolēniem? Nolēmām, ka to varam. Tas pilnveidotu  skolēnu  prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļajai lasīšanai, sekmētu interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedētu bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, veicinātu lasītprieku.

Skaļās lasīšanas pasākuma laikā skolēni dzirdēja daudz brīnišķīgu fragmentu no grāmatām.

Lai klausīties un lasīt gribētos visiem, lai būtu interesantāk, 5. – 12. klašu skolēni varēja izvēlēties –

  1. lasīt zīmju valodā (precīzi jārunā zīmju valodā grāmatas teksts),
  2. lasīt ar balsi – skaļā lasīšana.

Lasīšana notika pa klasēm. Skolēni vērtēja savus klasesbiedrus.

Izrādījās, ka nemaz nav tik viegli precīzi lasīt grāmatas tekstu zīmju valodā. Skolēni paši secināja, ka visiem vārdiem viņi nezina precīzu  apzīmējuma zīmju valodā. Tad vajadzēja iziet no situācijas pēc savas pieredzes – gan piemērojot citu zīmi, gan noklusējot vārdu, gan nedaudz mainot teikumu.

Ļoti labi ar uzdevumu, lasot tekstu zīmju valodā, tika galā 9. klases skolēni Ralfs Liepiņš, Ivonna Babiško,

6.klases skolēni Roberts Immurs (Roberts tekstu lasīja arī ar balsi), un Samanta Žurakovska, 7. klases skolēns Kristofers Kraze.

Gribas atzīmēt tos skolēnus, kuri lasīja ar balsi un to darīja ar izteiksmi – Paula Nikola Upesjure un Madara Zēmele (9. klase).

Jauku pārsteigumu sagādāja 7. klases zēni – Elvis Martinsons, Ingus Luste, Markuss Ādlers, kuri savu izvēlēto tekstu izlasīja skaidri un saprotami.

Visus 9. klasē pārsteidza Huberta Bērziņa priekšnesums – viņš bija izdomājis lasītā saturu izstāstīt  zīmju valodā, pamatojot savu izvēli ar to, ka zīmju valodas teikumu veidošanas likumības ir savādākas nekā latviešu valodai. Huberta stāstījums bija ļoti emocionāls.

Tas uzvedināja uz domu, ka nākošajā mācību gadā rīkosim Stāstnieku pēcpusdienu.

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

16.02.2018.