Skaļā lasīšana skolas bibliotēkā

Skaļā lasīšana bibliotēkā

Lai sekmētu interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedētu bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicinātu lasītprieku, Holandē jau vairāk nekā 20 gadus notiek Skaļās lasīšanas sacensības, kurās iesaistas ap miljons bērnu.

22. martā bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīties ar Skaļās lasīšanas projektu Latvijā un izmēģināt, kā tas ir – Lasi skaļi!

Bibliotekāre Anita Kalniņa
23.03.2021.