Simts dzejoļi manai Latvijai

16.maijā septiņi speciālo klašu skolēni A. S. Dedze (2.d kl.), P. J. Kļaviņa (3.d kl.), D. Rakeckis (4.d kl), I. M. Bite (6.d kl.), K.Volberga (8.d kl.), M.Preimanis (6.f kl.)  un E. Stepanovs (4.f.kl.) piedalījās Vidzemes zonas speciālo skolu dzejas dienu „Simts dzejoļi manai Latvijai”pasākumā Gaujienas internātpamatskolā. Lai varētu piedalīties šajā pasākumā, mūsu skolēni bija nopietni gatavojušies, pirms tam piedaloties atlases konkursā mūsu pašu skolā. Konkursanti deklamēja savu mīļāko dzejoli par Latviju. Mūsu bērni savu darbu paveica godam ar vislielāko atbildības sajūtu un visi ieguva pateicības un mazas balvas.

Paldies latviešu valodas skolotājām – L.Vaitei, L.Ivanovskai, E. Eglītei, D. Sprincei, I. Bankavai, G. Bajārei, kas palīdzēja sagatavoties dzejas dienai

Speciālo klašu metodiskās komisijas vadītāja I. Duģele
18.05.2018.