Seminārs par nedzirdību – neredzību

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolotājas Z.Banaga, S.Lapsa, G.Stankeviča un V.Ragēvičiusa  10. oktobrī piedalījās Seminārā par nedzirdību – neredzību Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā. Semināru organizēja Ziemeļvalstu Ministru padomes  birojs Latvijā.

Seminārā skolotājas guva zināšanas, kā identificēt nedzirdīgu – neredzīgu cilvēku un kā kombinētais traucējums ietekmē cilvēku dzīvi.

Lektore Trīne Skeua Uldāle (Dānija) iepazīstināja ar nedzirdības – neredzības definīciju Ziemeļvalstīs. Plašāku ieskatu lektore sniedza par dzīves laikā iegūtu nedzirdību – neredzību, tās sekām.

Lektore Marija Kroica (Ziemļvalstu Labklājības centrs) sniedza plašu informāciju par iedzimtu nedzirdību – neredzību, tās sekām un valodas attīstību.

Seminārā gūtās zināšanas skolotājas izmantos ikdienas mācību darbā, jo mūsu skolā mācās skolēni ar nedzirdības – neredzības traucējumu.

Vineta Ragevičiusa