Saglabājot skolas tradīcijas

Lai sekmētu mūsu skolēnu piederību savai skolai, veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību un atbildību, 25. aprīlī 2. – 3. klašu skolēni apmeklēja pilsētas kapus. Skolēni sakopa skolas dibinātāja, pirmā direktora Vīlipa Švēdes kapavietu, ka arī J. Enkmaņa un skolas himnas autora J. Baloža (Rietekļa) kapuvietas.

Šī gada pavasarī mūsu skola ir iesaistījusies Valsts izglītības satura centra Latvijas valsts simtgadei veltītajā pasākumu ciklā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Esam pieteikušies Labo darbu festivālam ar darbības jomu “Bijušo skolas direktoru piemiņas vietu apkopšana”.

Vairāk bilžu galerijā.

Internāta skolotāja L. Zakrevska
27.04.2018.