Saglabājam Lāčplēša dienas tradīciju

Šogad nevarējām piedalīties kopīgajā Lāčplēša dienas lāpu gājienā cauri Valmieras pilsētai uz brāļu kapiem. Tomēr saglabājām savu tradīciju – aizdedzināt svecītes pie kritušajiem karavīriem veltītā pieminekļa kopā ar tiem skolēniem, kuri pirmo gadu sāk mācīties vēsturi.

Skolotāja Antra Rozenberga
13.11.2020.