Raksts par projektu laikrakstā “Liesma”

Žurnālistes Ilzes Kalniņas raksts par mūsu projektu publicēts laikrakstā ” Liesma” 2019.gada 3.jūlijā

«Mēs izstrādājām projektu, lai ar dzirdīgajiem jauniešiem, kas dzīvo, mācās Valmierā, veidotos sadarbība, jo komunikācija ir iespējama. Mēs viens par otru domājam, ka saruna nesanāks, un to neuzsākam, bet mēs noteikti varam sarunāties un saprasties, sadraudzēties, un kopā var būt interesanti,» sacīja Madara, kura ir viena no jaunietēm, kas rakstīja un aizstāvēja projekta ideju. Finansējumu visam, kas trīs dienu tikšanās laikā notika, jaunieši saņēma, piedaloties Valmieras novada fonda izsludinātajā projektu konkursā sadarbībā ar Jauniešu ideju laboratoriju. Idejas vērtētājiem tā šķita ļoti interesanta, vajadzīga un atbalstāma.

http://www.eliesma.lv/jauniesi-piedalas-ieklaujosa-projekta