Projekts Mans ģimenes koks

Mūsu skolas 5. klases skolēni angļu valodas stundās, apgūstot tēmu par ģimeni, uzzināja kā veidot savas ģimenes koku.Vispirms skolēni mēģināja izveidot paši katrs savu ģimenes koku, taču tas nebija viegls darbiņš. Tad nolēmām lūgt palīgā māmiņas, lai tad noskaidrotu visus radu rakstus. Dažiem skolēniem radu pulciņš izrādījās ļoti plašs. Uzzinājām vārdus savām tantēm un onkuļiem, kā arī brālēniem un māsīcām.

Noslēgumā visi priecājāmies par skaistajiem ģimenes kokiem, kurus skolēni varēs parādīt katrs savai ģimenei.

Angļu valodas skolotāja  Baiba Sedlova
2020. gada novembrī