Projekts ir uzsācis darbu!

Mūsu skola kā partneris ir iesaistījusies projektā “Mākslas terapija bērnu ar autismu atbalstam”. Ko nozīmē dalība šajā projektā? Pedagogi, kuri strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, savā darbā bieži izmanto dažādas mākslas terapijas metodes, paņēmienus un elementus, kas palīdz bērniem izpaust savas emocijas. Mācību un nodarbību uzdevums ir, izzīmējot savas izjūtas, atraisīt un veicināt bērnos vēlmi pozitīvāk risināt savas problēmas; pētīt, eksperimentēt, atklāt vizuālās vērtības dabā, kultūrvidē, radošos darbos un dzīves skolā.

No mūsu skolas projektā piedalīsies pamatā 1.-4.klašu skolēni.