Projekts „Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem”

Šā gada 25. septembrī četri vidusskolas skolēni, skolotāja un tulks projekta ietveros devās uz pamatkultūras saimniecību „Lejas Varicēni”. Skolēniem bija iespēja  iepazīties ar pašgatavotām saules baterijām un kolektoriem, ar „raķeškrāsniņu” darbības principiem un nodrošināto efektu, būvniecību, kā arī iepazinās ar hobitu namiņiem un saimniecību kopumā. Pēc tam devāmies uz permakultūras saimniecību „Zadiņi”, kur iepazināmies ar „pedāļenerģiju” – alternatīvu enerģijas ieguves veidu, principiem, cik daudz un ko ar to var paveikt, iepazīties ar dažādiem „ērmriteņiem”. Ilgstspējas eksperts  Elgars Felcis runāja par klimata pārmaiņām, nepieciešamību katram no mums domāt par savu ietekmi uz klimatu un tās mazināšana.

Apmeklējām Cēsu pilsētas Pastariņa sākumsskolu, kur baudījām klimatam draudzīgu pusdienošanu, pēc tam bija diskusija par skolas veikumu (ikdienas praksi), lai samazinātu skolas enerģijas patēriņu (zema enerģijas patēriņa ēka). Mūsu skolas skolēniem ļoti patika šis pasākums, kas lika aizdomāties par savu dzīves veidu un attieksmi pret apkārtējo vidi un klimata izmaiņām.

 

Internāta skolotāja Kristiāna Stukāne