Projekts “Dažādie un vienādie”

2019.gada vasarā biedrība realizēja projektu “Dažādie un vienādie”. Kā mums tur veicās, ko darījām, ko apguvām, lasiet saitē, kas ievietota raksta beigās!

Projekta mērķis – tika piedāvāta iespēja jauniešiem ar dažādām īpašām vajadzībām, riska grupu un dažādu etnisko grupu jauniešiem izstrādāt un piedalīties kopīgās aktivitātēs, lai vairāk uzzinātu viens  par otru, iepazītos un  saliedētos. Tie bija aizraujoši pasākumi 3 dienu garumā.

Rezultāti – projektā iesaistītie dalībnieki uzzināja, ka Valmierā ir daudz jauniešu grupu, kam ir dažādas problēmas. Iemācījās komunicēt savā starpā un saprata, ka visi ir vienādi. Visi jaunieši vēlas vienu un to pašu – būt apmierināti ar dzīvi, iegūt labu darbu, izveidot ģimeni, ceļot, dažādus hobijus.

Projektu finansiāli atbalsta Valmieras novada fonds un Jauniešu ideju laboratorija

Dažādie un vienādie – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (vgv.lv)