Projekta pieteikums apstiprināts!

Pašā vasaras vidū saņēmām ļoti labu ziņu – projekta pieteikums ir apstiprināts!

Tas nozīmē, ka 26 mūsu iestādes pedagogi varēs doties uz kādu no Eiropas Savienības valstīm, lai apmeklētu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Programmu saturs ir dažāds – brīvdabas pedagoģija, bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošana, masku un leļļu izmantošana mācību procesā, neformālās izglītības metožu apguve, sociālo prasmju apguve un daudzas citas skolai un pedagogiem būtiskas prasmes un iemaņas.