Projekta pieteikums apstiprināts!

Ņemot vērā 2019.gada pozitīvo pieredzi, kad pedagogi un citas ieinteresētās puses satikās vasaras nometnē, lai domātu un diskutētu, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem mācīties un integrēties sabiedrībā, tika nolemts šogad labo praksi turpināt.

Skolas gaitu uzsākšana ir izaicinājums vienmēr, bet īpaši jau pedagogiem un vecākiem, kuru rūpju lokā ir bērni ar dažādām funkcionālām iespējām. Mūžvecie jautājumi ir tie paši – kā degt, bet neizdegt? Kā dot bērnam, bet gūt arī sev? Kā sadarboties? Kā nepalikt vienam spēlētājam šajā laukumā un kā dalīt atbildību un arī prieku?

Lai risinātu šos un citus jautājumus, biedrība “Kopā varam!” sadarbībā ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru iesniedza projektu pieteikumu ASV vēstniecības grantu konkursā un saņēma finansējumu vasaras nometnes organizēšanai.

  • projekta mērķi:

* veidot sabiedrībā objektīvu izpratni par bērniem un pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām  – dažādām veselības problēmām, slimībām, to izpausmēm,

* informēt un apmācīt dalībniekus, kā konstruktīvi veidot dialogu ar šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kā sniegt atbalstu,

* apgūt dažādus veidus, kā preventīvi strādāt ar tuvākajiem tieši iesaistītajiem cilvēkiem – kā novērst ģimeņu un pedagogu izdegšanu un kā atrast resursus,

* veidot vienotu izpratni par personu ar  speciālām vajadzībām iespēju apgūt izglītību, iekļauties darba tirgū un integrēties sabiedrībā,

* iepazīties ar uzņēmēju piedāvātajām iespējām personām ar speciālām vajadzībām  iesaistīties darba tirgū,

* uzlabot  saikni ar valsts un pašvaldības institūcijām, savstarpēji apmainoties ar informāciju par piedāvātajām iespējām un pakalpojumiem,

* aktualizēt sadarbību ar nevalstisko sektoru,

* aktivizēt informācijas apmaiņu starp visām ieinteresētajām pusēm,

* rast risinājumus, kā iespēju robežās novērst personu ar speciālām vajadzībām  traucējumiem diskrimināciju, izstrādājot vienotu pieeju uzņēmumos un sabiedriskās iestādēs,

* analizēt veidus un risinājumus personu ar speciālām vajadzībām  motivēšanai izglītības līmeņa paaugstināšanai, papildus prasmju apguvei.