Projekta nedēļa ģimenē

4. klase projekta darbs „Dzīvās būtnes man apkārt”

Mērķis: „Iepazīt apkārtējās vides skaistumu un dabas daudzveidību mums visapkārt”.

Katru gadu pēc Lieldienām mūsu skolā ir projektu nedēļa. Šogad tā bija neparasta, jo tēmas pētījumu veica visa skolēna ģimene savas dzīvesvietas apkārtnē. Vecāki,  šajā grūtajā mājas apmācību laikā, uzņēmās svarīgu lomu un atbildību par izzinošu izpētes darbu, un palīdzību  prezentācijas veidošanā. Daudzi dienā strādā, vakaros sniedz atbalstu bērnam. Šis ir laiks, kad vecāki paši mācās mācīt un plānot laiku sev un bērnam. Rezultātā tapa lielisks, izglītojošs izpētes materiāls, kuru varēs izmantot mācību vielas apgūšanā un  nostiprināšanā daudzos mācību priekšmetos.

Mīļie vecāki, omītes, opīši, brāļi un māsas!

Esat paveikuši milzīgu darbu! Kopā ar bērniem ieraudzīt dabā dzīvo un skaisto savā dzīvesvietas apkārtnē, ar interesantām un radošām idejām  atspoguļot projekta tēmas būtību, būt visiem kopā, izpildot uzdevumus un sasniedzot mērķi.

Jūs esat paraugs citiem!

No sirds saku Lielulielo Paldies par paveikto pētniecisko darbu!!!

Jūsu skolotāja Taņa