Projekta komanda

Projektā mūsu skolu pārstāv:

  • Dace Lediņa (latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības, ētika)
  • Antra Rozenberga (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības ),
  • Daiga Ramata (projektu darbs, projekta kontaktpersona).